Leverans

Vi levererar med gratis frakt på beställningar över 250 kr! Minsta beställningssumma är 150 kr.

500 gr påsar av flis och spån levereras endast som postpaket. Större volymer, som 100 liter, levereras endast genom avhämtning på angivna utlämningsställen. Smokai rökar kan levereras på båda dessa sätt.

Utlämning, utöver postpaket, av beställda varor sker på följande ställen:

  1. Framnäsvägen 263, Gärds Köpinge (klicka för karta)  

Vi söker fler utlämningsställen samt också fler återförsäljare. Kontakta oss om du är intresserad.

  

Vid leverans av rökskåp:

Vid leverans och mottagning av en försändelse är det mottagarens ansvar att kontrollera leveransen. Kontroll ska ske av yttre synliga skador och om försändelsen är komplett.
Ett kvittens med endast ditt namn innebär att du intygar att försändelsen har levererats till belåtenhet i skick och är komplett.

Synliga skador
Om försändelsen har tydliga skador vid leverans ska detta noteras direkt. Det gör du på chaufförens handdator eller på fysiskt dokument. Om du är osäker, notera hellre än att inte göra det. Se exempel på notering i botten av artikeln.

Notis! Saknas notering vid synlig skada eller saknat kolli riskerar du utebliven ersättning.

Rätt antal kollin
Kontrollera alltid att du fått samtliga kollin i din försändelse. Be chauffören visa i sin handdator, eller på fysiskt dokument, hur många kollin försändelsen innehåller. Om leveransen är ofullständig är det din skyldighet att notera detta på kvittensen.
Kontakta därefter din avsändare, eller den ansvarige för transporten, och meddela att du mottog en icke komplett leverans och att notering har gjorts.

OBS! Om mottagaren vill byta namn på mottagare av godset så medför det en avgift på 329 kr exkl moms.