Integritetspolicy

Hur vi hanterar personuppgifter

Med anledning av att den nya dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018 uppdateras villkoren för Lilla Rökeriets kunder med hänsyn till detta.

Med personuppgifter avses de uppgifter som sparas när ett kundkonto skapas på Lilla Rökeriet. Dessa uppgifter innefattar adress, e-postadress och telefonnummer samt beroende på betalningsalternativ i förekommande fall även personnummer eller organisationsnummer.

Vem som är ansvarig för dina personuppgifter
Personuppgiftsansvarig är Lilla Rökeriet Kristianstad AB med organisationsnummer 559148-4026 på adress Framnäsvägen 263, 29197 Gärds Köpinge, e-postadress info@lillarokeriet.se.

Vad personuppgifterna används till

Underlag för bokföring
Personuppgifterna används för att kunna skapa ett betalningsunderlag för de fall en kund köper något på webbplatsen. Dessa uppgifter krävs av bokföringslagen och behövs för att fullgöra våra åttaganden.
Rättslig grund: fullgörande av avtal och rättslig förpliktelse.

Kommunikation med kund
Såväl telefonnummer som e-postadress kan också användas för att kommunicera påminnelser om betalning, förhandling om sålt objekt eller frakt.
Rättslig grund: intresseavvägning.

Marknadsföring
Lilla Rökeriet skickar nyhetsmejl med oregelbundna mellanrum. Dessa nyhetsmejl väljer kunder själva om de vill ta del av i samband med registrering av konto. Kunder kan när som helst välja att avaktivera nyhetsmejlen från Lilla Rökeriet via sin inloggning.
Rättslig grund: intresseavvägning och samtycke.

Support
Personuppgifter kan också användas för att vid dialog identifiera kund och därigenom kunna erbjuda bättre information vid frågor gällande varor och tjänster.
Rättslig grund: intresseavvägning.

Säkerhet och förhindrande av missbruk
Lilla Rökeriet behandlar personuppgifter i syfte att upptäcka och förhindra:
- Missbruk
- Användning av våra tjänster som strider mot våra villkor
- Lagbrott
Rättslig grund: fullgörande av avtal och rättslig förpliktelse.

Vilka vi lämnar ut personuppgifter till

Payson-data som krävs för att kunna genomföra en kortbetalning.
På begäran kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter till t ex Polisen.

Hur länge vi sparar personuppgifter
Personuppgifterna sparas så länge det finns ett dokumenterat syfte för detta med hänvisning till bokföringslagen.

Hur skyddas personuppgifterna
Lilla Rökeriet använder sig av SSL och kryptering av lösenord för att behandla och kommunicera känslig information så som personuppgifter på ett säkert sätt.

Åtkomst, granskning och ändring av kunds personuppgifter
Lösenordet är kunds nyckel till sitt konto. Kund får aldrig dela med sig av ditt lösenord till någon annan. Kund kan se, granska och ändra sina personuppgifter genom att logga in på Lilla Rökeriet.